Misbruik en oneigenlijk gebruik

Recente publicaties

Btw op grensoverschrijdende digitale diensten; Handhaving door de Belastingdienst (2018)

De groei van e-commerce  betekent tegelijkertijd een risico voor de heffing van btw. Wij hebben onderzocht  in hoeverre de Belastingdienst sinds 2015 heeft gehandhaafd op de naleving van de btw-verplichtingen bij grensoverschrijdende levering van digitale diensten (zoals films, games, gegevensopslag). Sinds dat jaar kunnen ondernemingen voor de omzetbelasting hierover  terecht bij  één loket, het ‘Mini-One-Stop-Shopsysteem’.  In 2021 wordt dit systeem uitgebreid met goederen. Hierdoor zal het financieel belang dat met btw-heffing is gemoeid en dus ook het belang van handhaving flink groeien.