Wij onderzoeken niet alleen de uitgaven van het Rijk, maar ook de ontvangsten. Het Rijk krijgt zijn inkomsten door het heffen van belastingen. Gebeurt dat efficiënt en volgens de regels? Wij doen onderzoek naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en belastingfraude.

Recente publicaties

Btw op grensoverschrijdende digitale diensten (2018)

De snel voortschrijdende internationalisering van de economie stelt de Belastingdienst voor een grote uitdaging bij de controle op de omzetbelasting over digitaal geleverde diensten. Alle reden om de handhaving op de naleving van btw-verplichtingen te versterken, zegt de Algemene Rekenkamer na onderzoek hiernaar.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 ministerie van Financiën en Nationale schuld (2018)

De problemen bij de Belastingdienst zijn in 2017 niet minder geworden. Het oplossen van tal van ICT-knelpunten heeft, net als in het jaar ervoor, wederom vertraging opgelopen. Ook de extra investeringen die nodig zijn om verouderde ICT-systemen te moderniseren en/of te vervangen lopen met ruim € 20 miljoen achter op schema. Dat vertraagt de ombouw naar een modernere manier van werken met minder belastingambtenaren. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017.