Wij onderzoeken niet alleen de uitgaven van het Rijk, maar ook de ontvangsten. Het Rijk krijgt zijn inkomsten door het heffen van belastingen. Gebeurt dat efficiënt en volgens de regels? Wij doen onderzoek naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en belastingfraude.

Recente publicaties

Zicht op belastingverlichtende regelingen (2017)

Belastingverlichtende regelingen zijn bedoeld om een bepaald effect te stimuleren of te voorkomen. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, die bedoeld is om het eigen woningbezit te bevorderen. Deze regelingen beperken de belastingopbrengst. Omdat het kabinet het belastingstelsel wil herzien, hebben wij onderzoek gedaan naar belastingverlichtende regelingen. Wij hebben in ons onderzoek Zicht op belastingverlichtende regelingen 179 belastingfaciliteiten en 34 belastinginstrumenten gevonden. Gezamenlijk hebben zij een financieel belang van, naar schatting, minstens € 97,6 miljard. Welke beleidsdoelen streeft het Rijk met deze belastingfaciliteiten en belastinginstrumenten na, om hoeveel geld gaat het, wie is verantwoordelijk, zijn er evaluaties, hoe is het parlement geïnformeerd? Met deze vragen hebben wij onderzocht of  het doel van deze regelingen bereikt wordt en of de inzet van de regelingen opweegt tegen wat ze de schatkist kosten.

Handhavingsbeleid Belastingdienst (2016)

Op verzoek van de Tweede Kamer hebben we onderzoek gedaan naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst. We hebben daarbij onder meer de resultaten van risicogerichte controles onderzocht. Ook keken we of het verschil tussen de belastingen die op grond van de wet verschuldigd zijn en de daadwerkelijke belastingontvangsten, de zogeheten tax gap, duidelijk kan maken hoe effectief het handhavingsbeleid is. Bovendien hebben we aandacht besteed aan enkele casussen. De vraag luidde of de Belastingdienst erin slaagt grip te krijgen op:

  • windhappers (personen die ogenschijnlijk een laag of geen inkomen hebben, en/of een uitgavenpatroon of vermogen dat niet in verhouding staat tot het bekende inkomen);
  • belastingnomaden (mensen die zich uitschrijven uit het bevolkingsregister om buiten het zicht van de Belastingdienst te zijn)
  • (tijdelijke) migranten waar het gaat om de heffing van motorrijtuigenbelasting.