Wij onderzoeken niet alleen de uitgaven van het Rijk, maar ook de ontvangsten. Het Rijk krijgt zijn inkomsten door het heffen van belastingen. Gebeurt dat efficiënt en volgens de regels? Wij doen onderzoek naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en belastingfraude.

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 ministerie van Financiën en Nationale schuld (2018)

De problemen bij de Belastingdienst zijn in 2017 niet minder geworden. Het oplossen van tal van ICT-knelpunten heeft, net als in het jaar ervoor, wederom vertraging opgelopen. Ook de extra investeringen die nodig zijn om verouderde ICT-systemen te moderniseren en/of te vervangen lopen met ruim € 20 miljoen achter op schema. Dat vertraagt de ombouw naar een modernere manier van werken met minder belastingambtenaren. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017.

Zicht op belastingverlichtende regelingen (2017)

Belastingverlichtende regelingen zijn bedoeld om een bepaald effect te stimuleren of te voorkomen. Bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, die bedoeld is om het eigen woningbezit te bevorderen. Deze regelingen beperken de belastingopbrengst. Omdat het kabinet het belastingstelsel wil herzien, hebben wij onderzoek gedaan naar belastingverlichtende regelingen. Wij hebben in ons onderzoek Zicht op belastingverlichtende regelingen 179 belastingfaciliteiten en 34 belastinginstrumenten gevonden. Gezamenlijk hebben zij een financieel belang van, naar schatting, minstens € 97,6 miljard. Welke beleidsdoelen streeft het Rijk met deze belastingfaciliteiten en belastinginstrumenten na, om hoeveel geld gaat het, wie is verantwoordelijk, zijn er evaluaties, hoe is het parlement geïnformeerd? Met deze vragen hebben wij onderzocht of  het doel van deze regelingen bereikt wordt en of de inzet van de regelingen opweegt tegen wat ze de schatkist kosten.