Belastingen

Wij onderzoeken niet alleen de uitgaven van het Rijk, maar ook de ontvangsten. Het Rijk krijgt zijn inkomsten door het heffen van belastingen. Gebeurt dat efficiënt en volgens de regels? Wij doen onderzoek naar bijvoorbeeld de Belastingdienst en belastingfraude.

Recente publicaties

Autobelastingen als beleidsinstrument (2019)

Autobelastingen leverden het Rijk in 2018 ongeveer € 16,6 miljard op. Dit omvat de Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM), de Motorrijtuigenbelasting (MRB), de bijtelling voor privégebruik van auto’s van de zaak in de loon- en inkomstenbelasting en de brandstofaccijnzen. Dat blijkt uit ons onderzoek naar Autobelastingen als beleidsinstrument.

Fiscale stimulering van elektrische auto's (2019)

De fiscale stimulering van elektrische auto’s is een dure maatregel voor het verminderen van C02-uitstoot. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat de kosten per vermeden ton CO2-uitstoot voor de in 2018 aangeschafte auto’s bijna € 2.000 bedragen in plaats van de door de staatssecretaris gehanteerde € 1.700.

Forfaits in het belastingstelsel (2019)

De 48 forfaitaire regelingen die in 17 verschillende wetten de belastingheffing moeten vereenvoudigen, worden door de staatssecretaris van Financiën niet, zoals afgesproken, periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Het kabinet voldoet niet aan de evaluatieplicht. Kabinet noch parlement weet of dit fiscaal instrument hierdoor nog wel de werkelijkheid benadert - een van de doelstellingen van forfaits. Dat blijkt uit ons onderzoek naar Forfaits in het belastingstelsel.