Beslissingen van het kabinet of vanuit Europa kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan wetten en regels voor aanbestedingen. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar overheidsbeleid dat ook ondernemers raakt: bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, energienetbeheer, herstructurering van bedrijventerreinen en  intensieve veehouderij.

Recente publicaties

Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld (2017)

Jaarlijks worden tientallen producten uit de markt gehaald die wel een CE-markering hebben maar toch een risico vormen voor veiligheid, gezondheid of milieu. Wat doet de overheid daar tegen? We willen de Tweede Kamer inzicht bieden in het CE-systeem en in de mogelijkheden die zij heeft om haar controlerende taak daarin uit te voeren. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar het Europese systeem van CE-markeringen.

Europees aanbesteden (2012)

De Europese aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten zijn ingewikkeld. Ze worden overal in de EU slecht nageleefd, ook in Nederland. Daarom wilde de Europese Commissie de aanbestedingsrichtlijnen aanpassen. Het Nederlandse kabinet wilde tegelijkertijd de nationale regels aanpassen die op deze richtlijnen zijn gebaseerd. In het rapport Europees aanbesteden zijn wij de mogelijke gevolgen nagegaan van (a) een eventuele aanpassing van de drempelwaarden waarboven Europees aanbesteden verplicht is; (b) een verplichting om overheidsopdrachten op te delen in ‘percelen’ om ze toegankelijker te maken voor MKB-ondernemers; (c) een verscherping van het toezicht op de naleving van de aanbestedingsregels.