Ondernemerschap en innovatie

Beslissingen van het kabinet of vanuit Europa kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan wetten en regels voor aanbestedingen. De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar overheidsbeleid dat ook ondernemers raakt: bijvoorbeeld op het gebied van innovatie, energienetbeheer, herstructurering van bedrijventerreinen en  intensieve veehouderij.

Recente publicaties

Focus op kosten windenergie op zee (2018)

De prijs van energieopwekking door windmolens op zee zal naar verwachting spectaculair dalen. ‘Subsidieloze’ windparken op zee zullen voorlopig echter nog geen feit zijn. Dat blijkt uit het rapport Focus op kosten windenergie op zee van de Algemene Rekenkamer.

Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld (2017)

Jaarlijks worden tientallen producten uit de markt gehaald die wel een CE-markering hebben maar toch een risico vormen voor veiligheid, gezondheid of milieu. Wat doet de overheid daar tegen? We willen de Tweede Kamer inzicht bieden in het CE-systeem en in de mogelijkheden die zij heeft om haar controlerende taak daarin uit te voeren. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar het Europese systeem van CE-markeringen.