Werkgelegenheid en scholing

Het Rijk neemt maatregelen om werkloosheid verder terug te dringen. Als betaald werken (nog) niet kan, moeten mensen leren om dat te bereiken, bijvoorbeeld door scholing. Wij onderzoeken in hoeverre het Rijk succes heeft bij het bevorderen van werkgelegenheid en scholing.

Recente publicaties

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelenheid (2018)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt de Tweede Kamer niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering te helpen aan het werk te gaan of te blijven. In zijn jaarverslag geeft de minister van SZW wel aan dat het UWV in 2017 bijna 25% van de beschikbare € 206 miljoen niet heeft benut. Uitvoeringsorganisatie UWV heeft voor € 150 miljoen re-integratietrajecten en werkvoorzieningen ingekocht. Dat is minder dan beoogd, zo staat in het verantwoordingsonderzoek over 2017.

UWV, balanceren tussen ambities en middelen (2017)

Zijn de taken van UWV in balans met de beschikbare mensen en middelen? Dat zijn wij op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) nagegaan. De uitvoeringsorganisatie UWV vervult een belangrijke maatschappelijke taak voor mensen in kwetsbare omstandigheden: zij verstrekt uitkeringen en begeleidt mensen bij het vinden van werk. Het takenpakket van UWV is vaak veranderd en dat heeft gevolgen gehad voor de bedrijfsvoering en de taakuitvoering. Met dit onderzoek  naar het UWV willen we de Tweede Kamer, de minister van SZW en UWV aanknopingspunten bieden om de toekomstbestendigheid van UWV te waarborgen.