Het Rijk geeft subsidies aan bijvoorbeeld ondernemers en maatschappelijke organisaties. Wij onderzoeken of deze subsidies volgens de regels worden verleend en wat ze hebben opgeleverd.

Recente publicaties

Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) (2015)

Met de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energieproductie’ (SDE+) wil de minister van Economische Zaken bereiken dat in 2020 14% van het energieverbruik in Nederland afkomstig is uit ‘hernieuwbare bronnen’ zoals zon, wind, aardwarmte en biomassa. In 2023 moet dat 16% zijn, zo is vastgelegd in het Energieakkoord. Nederland lijkt het doel voor 2020 niet te halen. Wij onderzochten hoe dat komt en wat eraan is te doen.

Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect (2015)

De maatregel Cultuursubsidies van het kabinet-Rutte/Verhagen moest tot een structurele bezuiniging leiden van 200 miljoen euro op de culturele sector. Het zwaartepunt van die bezuinigingsmaatregel was de herinrichting van de Culturele Basisinfrastructuur. Daaruit ontvangen culturele instellingen en rijkscultuurfondsen (meerjarige) subsidies. In het rapport Bezuiniging op cultuur bekijken we op basis van de beschikbare informatie hoe de bezuinigingen zijn gerealiseerd en wat daarvan de gevolgen zijn.