Uitvoering van rijksbeleid

De Algemene Rekenkamer heeft door de jaren heen onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren en presteren van uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid.

Op 25 februari 2021 publiceert de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer haar eindrapport na onderzoek naar deze organisaties. President Arno Visser heeft op basis van Rekenkameronderzoeken tijdens een hoorzitting op 13 november 2020 voor deze Kamercommissie een beeld geschetst van de kansen en tekortkomingen bij uitvoeringsorganisaties en de rol daarbij van de politiek. Even daarvoor, in augustus 2020, hebben we de Kamercommissie gevoed met relevante onderzoeksrapporten.