Corona

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar verschillende aspecten van de bestrijding van de coronacrisis: dit heeft geleid tot 3 onderzoeken en een monitor om genomen maatregelen in kaart te brengen.

Eén onderzoek is gericht op het beleid en de capaciteit om mensen te testen op het coronavirus en op de ervaringen met de toegang tot de testen. Een tweede onderzoek zoomt in op de risico’s voor de overheidsfinanciën als gevolg van leningen en garanties die zijn verstrekt Het derde onderzoek neemt de steunmaatregelen aan grote ondernemingen onder de loep. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel is beschrijvend en zet de lessen uit eerdere ervaringen met overheidssteun aan bedrijven op een rij. Dit leidt tot een overzicht. Het tweede deel bestaat uit onderzoek naar de toepassing van die lessen bij gevallen waarin steun is verleend.