Steun aan grote ondernemingen – leren van het verleden

In een brief aan de Tweede Kamer gaat de Algemene Rekenkamer op 26 juni 2020 in op overheidssteun aan grote ondernemingen – leren van het verleden. Met deze brief willen we kabinet en parlement aan de hand van lessen die het verleden ons leert, handvatten geven om - indien nodig- te komen tot weloverwogen steun aan grote ondernemingen.

De lessen zijn gedestilleerd uit eerder onderzoek van de Algemene Rekenkamer en parlementaire onderzoeken en enquêtes.
Deze brief met een presentatie van lessen uit het verleden is de eerste publicatie van ons lopende onderzoek naar steun aan grote ondernemingen in de coronacrisis. Deze zomer voeren we een beknopt onderzoek uit naar een aantal actuele steunverleningen aan grote ondernemingen. We gaan in dat onderzoek na in hoeverre de lessen uit het verleden daarin zijn of worden toegepast.
De brief van 26 juni 2020 en het na de zomer te publiceren onderzoek maken deel uit van een serie onderzoeken naar verschillende aspecten van de coronacrisis.
De brief is in afschrift ook naar de betrokken ministers gestuurd.