Voortgangsmeter 2019

Hebben de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer effect? Worden aanbevelingen opgevolgd? Met de aanbevelingen die voortkomen uit ons onderzoek willen we de rijksoverheid helpen verbeteren. Met de Voortgangsmeter aanbevelingen brengen we in beeld wat ministeries hebben gedaan met onze aanbevelingen.

Percentage toezeggingen na aanbeveling Algemene Rekenkamer 2013 - 2018

Percentage toezeggingen na aanbeveling Algemene Rekenkamer 2013 - 2018
Jaar% toezeggingen na aanbeveling
201346%
201464%
201558%
201662%
201771%
201878%
Brontabel als csv (96 bytes)

Bij gemiddeld 60% van onze 707 aanbevelingen in de periode 2013-2018 hebben ministers een toezegging gedaan. Steeds meer aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer leiden tot een toezegging door een minister.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload:

De mate waarin ministers toezeggingen doen na een aanbeveling verschilt sterk

Percentage toezeggingen na aanbeveling Algemene Rekenkamer per ministerie 2013 - 2018

Percentage toezeggingen na aanbeveling Algemene Rekenkamer per ministerie 2013 - 2018
Ministerie% toezeggingen na aanbeveling
BZ-BHOS39%
BZK-KR65%
DEF76%
EZK72%
FIN70%
IenW52%
JenV77%
LNV39%
OCW41%
SZW61%
VWS53%
  • BZ: inclusief aanbevelingen begrotingshoofdstuk BHOS
  • BZK: inclusief aanbevelingen begrotingshoofdstuk KR
Brontabel als csv (150 bytes)

Een overzicht van de gebruikte afkortingen is opgenomen in de Lijst met gebruikte afkortingen.

De verschillen tussen de percentages toezeggingen op onze aanbevelingen door de ministers zijn groot. Zo doen bijvoorbeeld de ministers van Defensie, EZK en JenV in meer dan 70% van de gevallen een toezegging. De minister van BZ, de minister voor BHOS, de minister van LNV, en de minister van OCW doen in ongeveer 40% van de gevallen een toezegging. 

Het aantal aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer is overigens niet gelijk verdeeld over de ministeries, evenmin als het aantal uitgevoerde onderzoeken bij deze ministeries.  

Ministeries nemen ook actie op een aanbeveling zonder toezegging

Percentage actie ondernomen door ministerie na aanbeveling Algemene Rekenkamer 2013 - 2018

Percentage actie ondernomen door ministerie na aanbeveling Algemene Rekenkamer 2013 - 2018
Ministerie% actie ondernomen na aanbeveling
BZ-BHOS73%
BZK-KR71%
DEF88%
EZK85%
FIN75%
IenW87%
JenV80%
LNV61%
OCW59%
SZW78%
VWS73%
  • BZ: inclusief aanbevelingen begrotingshoofdstuk BHOS
  • BZK: inclusief aanbevelingen begrotingshoofdstuk KR
Brontabel als csv (154 bytes)

Een overzicht van de gebruikte afkortingen is opgenomen in de Lijst met gebruikte afkortingen.

Wij constateren dat bij alle ministeries meer acties zijn ondernomen, dan op basis van eerdere toezeggingen door de ministers kon worden verwacht. Over de periode 2013-2018 leidt gemiddeld 75% van onze aanbevelingen tot een actie bij de ministeries. Dit blijkt uit een opgave die de ministeries aan ons hebben gedaan. Het aantal acties per ministerie varieert sterk.

Zo heeft het Ministerie van Defensie bij 88% van de aanbevelingen acties ondernomen en de Ministeries van LNV respectievelijk OCW bij ongeveer 60% van de aanbevelingen.