Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 72% van de aanbevelingen aan de minister van EZK volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van EZK

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van EZK
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
EZK 2013 - 201828%72%
Brontabel als csv (124 bytes)

In 2010 zijn het toenmalige Ministerie van Economische Zaken en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid samengevoegd. Deze samenvoeging is in 2017 weer ongedaan gemaakt. Wij hebben met terugwerkende kracht onze aanbevelingen op de betreffende beleidsterreinen in de periode 2013-2017 aan de verantwoordelijke bewindspersoon toegerekend, hetzij de minister van LNV, hetzij de minister van EZK.

Bij 34 van onze 47 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (72% van de aanbevelingen) heeft de minister van EZK een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 1 aanbeveling aan de minister voor EZK gedaan, waarop de minister een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 85% van de aanbevelingen aan de minister van EZK volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van EZK waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van EZK waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van EZKPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging3370%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging715%17%
Geen actie, geen toezegging613%23%
Geen actie, wel toezegging12%2%
Brontabel als csv (291 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er bij 40 aanbevelingen aan de minister van EZK (85% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk XIII) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Economische Zaken en Klimaat geen toezegging heeft gedaan.