Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer die betrekking hebben op het begrotingshoofdstuk BZK.

Op 65% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van BZK

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van BZK
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
BZK 2013 - 201835%65%
Brontabel als csv (124 bytes)

Bij 71 van onze 110 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (65% van de aanbevelingen) heeft de minister van BZK een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 13 aanbevelingen aan de minister van BZK gedaan, waarop de minister bij 7 aanbevelingen een toezegging deed.

Voor de overzichten op het beleidsterrein Koninkrijksrelaties, zie Koninkrijksrelaties.

In 2018 is de begroting Wonen en Rijksdienst samengevoegd met de begroting BZK. Wij hebben met terugwerkende kracht al onze aanbevelingen uit de periode 2013-2018 die waren gericht aan de minister voor Wonen en Rijksdienst toegerekend aan de minister van BZK.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload:


Op 72% van de aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van BZK (begrotingshoofdstuk BZK) waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van BZKPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging6963%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging109%17%
Geen actie, geen toezegging2926%23%
Geen actie, wel toezegging22%2%
Brontabel als csv (292 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is er bij 79 aanbevelingen aan de minister van  BZK voor het begrotingshoofdstuk BZK (72% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk VII) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geen toezegging heeft gedaan.