Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 61% van de aanbevelingen aan de minister van SZW volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van SZW

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van SZW
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
SZW 2013 - 201839%61%
Brontabel als csv (124 bytes)

Bij 31 van onze 51 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (61% van de aanbevelingen) heeft de minister van SZW een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 3 aanbevelingen aan de minister van SZW gedaan, waarop de minister bij alle 3 aanbevelingen een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 


Op 79% van de aanbevelingen aan de minister van SZW volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van SZW waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van SZW waarop al dan niet actie is ondernomen
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van SZWPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging3059%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging1020%17%
Geen actie, geen toezegging1020%23%
Geen actie, wel toezegging12%2%
Brontabel als csv (293 bytes)

(*) Als gevolg van afrondingsverschillen is het totaal van de percentages in de middelste kolom geen 100%.

Volgens opgave van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er bij 40 aanbevelingen  aan de minister van SZW (79% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 In de brief  Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk stuk XV) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen toezegging heeft gedaan.