Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 41% van de aanbevelingen aan de minister van OCW volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van OCW

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van OCW
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
OCW 2013 - 201859%41%
Brontabel als csv (124 bytes)

Bij 26 van onze 63 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (41% van de aanbevelingen) heeft de minister van OCW een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 4 aanbevelingen aan de minister van OCW gedaan, waarop de minister bij alle 4 aanbevelingen ook een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 58% van de aanbevelingen aan de minister van OCW volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van OCW waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van OCW waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van OCWPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging2641%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging1117%17%
Geen actie, geen toezegging2641%23%
Geen actie, wel toezegging00%2%
Brontabel als csv (293 bytes)

(*) Als gevolg van afrondingsverschillen is het totaal van de percentages in de middelste kolom geen 100%.

Volgens opgave van het Ministerie van OCW is er bij 37 aanbevelingen aan de minister van OCW (58% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geen toezegging heeft gedaan.