Voortgangsmeter aanbevelingen

Naar de laatste versie (2023)
Toespraak Tweede Kamer
Beeld: Phil Nijhuis

Voortgangsmeter aanbevelingen

Hebben de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer effect? Worden aanbevelingen opgevolgd? Met de aanbevelingen die voortkomen uit ons onderzoek willen we de rijksoverheid helpen verbeteren. Met de Voortgangsmeter aanbevelingen brengen we in beeld wat ministeries hebben gedaan met onze aanbevelingen.