Opvolging aanbevelingen

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per ministerie en per onderzoek op een rij gezet.

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben we 689 aanbevelingen aan de ministers gedaan.

Op 567 van deze aanbevelingen hebben de ministers – volgens opgave van de departementen – actie ondernomen. Op 105 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 17 aanbevelingen is wel een toezegging gedaan maar (nog) geen actie ondernomen.

Over de zelfrapportage

Ministeries hebben aangegeven of zij verbeteringen hebben doorgevoerd naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Daarmee leren we zelf ook over de kwaliteit van onze aanbevelingen. Naar zaken die volgens ons niet (voldoende) worden opgepakt kunnen we vervolgonderzoek doen.