Economische Zaken

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017 | peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 90 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van EZ. Op 81 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 7 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 2 aanbevelingen is volgens het ministerie (nog) geen actie ondernomen.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015 | peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 82 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van EZ. Op 69 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 12 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit nog niet aan de orde is.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014 | peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken