Wonen en Rijksdienst

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door Wonen en Rijksdienst (WenR) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 63 aanbevelingen gedaan aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op 55 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op de overige 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 57 aanbevelingen gedaan aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op 49 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op de overige 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken