Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt. 

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 42 aanbevelingen gedaan aan de minister van BZK. Op 33 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 7 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 2 aanbevelingen is wel een toezegging gedaan maar (nog) geen actie ondernomen.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 39 aanbevelingen gedaan aan de minister van BZK. Op 30 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit (nog) niet aan de orde is.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken