Financiën

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Financiën ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 113 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van Financiën. Op 91 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 19 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 3 aanbevelingen is wel een toezegging gedaan maar (nog) geen actie ondernomen.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

Onderzoeken

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 85 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van Financiën. Op 67 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 15 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij de 3 resterende toezeggingen is volgens het departement geen actie ondernomen omdat 1 toezegging reeds was uitgevoerd en de andere 2 toezeggingen nog niet opportuun zijn.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken