Buitenlandse Zaken

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 8 aanbevelingen gedaan aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 7 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbeveling is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 8 aanbevelingen gedaan aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 7 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbeveling is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan, omdat dit bij BZ al gebeurde (zie Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek).

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken