Infrastructuur en Milieu

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 78 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van IenM. Op 69 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is wel een toezegging gedaan maar (nog) geen actie ondernomen.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 64 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van I&M. Op 53 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 10 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit nog niet aan de orde is.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken