Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 13 aanbevelingen gedaan aan de minister voor BHOS. Op 9 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 4 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 10 aanbevelingen gedaan aan de minister voor BHOS. Op 9 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan, omdat dit bij BHOS al gebeurde (zie Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek).

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken