Defensie

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Defensie ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017 | peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 19 aanbevelingen gedaan aan de minister van Defensie. Op 18 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbeveling is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015 | peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 17 aanbevelingen gedaan aan de minister van Defensie. Op al onze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014 | peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken