Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

2017| peilmoment: augustus 2017

In de periode januari 2012 – januari 2017 hebben wij 39 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van SZW. Op 37 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 2 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2015| peilmoment: augustus 2015

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 15 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van SZW. Op 14 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

2014| peilmoment: augustus 2014

Onderzoeken