Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsamenwerking

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Het Ministerie van BZ voert het beleid van de minister voor BHOS uit.

Op 26% van de aanbevelingen aan de minister voor BHOS volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister voor BHOS

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister voor BHOS
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
BHOS 2013 - 201874%26%
Brontabel als csv (125 bytes)

Bij 6 van onze 23 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (26% van de aanbevelingen) heeft de minister voor BHOS een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 1 aanbeveling aan de minister voor BHOS gedaan, waarop de minister een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 65% van de aanbevelingen aan de minister voor BHOS volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister voor BHOS waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister voor BHOS waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van BZ (BHOS)Percentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging626%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging939%17%
Geen actie, geen toezegging835%23%
Geen actie, wel toezegging00%2%
Brontabel als csv (296 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er bij 15 aanbevelingen aan de minister voor BHOS (65% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020

In de brief Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)  wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking geen toezegging heeft gedaan.