Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 52% van de aanbevelingen aan de minister van IenW volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van IenW

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van IenW
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
IenW 2013 - 201848%52%
Brontabel als csv (125 bytes)

Bij 39 van onze 75 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (52% van de aanbevelingen) heeft de minister van IenW een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 5 aanbevelingen aan de minister voor IenW gedaan, waarop de minister bij 4 aanbevelingen een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 87% van de aanbevelingen aan de minister van IenW volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van IenW waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van IenW waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van IenWPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging3851%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging2736%17%
Geen actie, geen toezegging912%23%
Geen actie, wel toezegging11%2%
Brontabel als csv (293 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er bij 65 aanbevelingen aan de minister van IenW (87% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk XII) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Infrastructuur en Waterstaat geen toezegging heeft gedaan.