Ministerie van Financiën

Het Ministerie van Financiën (Financiën) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 70% van de aanbevelingen aan de minister voor Financiën volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van Financiën

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van Financiën
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
Financien 2013 - 201830%70%
Brontabel als csv (130 bytes)

Bij 68 van onze 97 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (70% van de aanbevelingen) heeft de minister van Financiën een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 5 aanbevelingen aan de minister van Financiën gedaan, waarop de minister een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 75% van de aanbevelingen aan de minister van Financiën volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van Financiën waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van Financiën waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van FinancienPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging6365%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging1010%17%
Geen actie, geen toezegging1920%23%
Geen actie, wel toezegging55%2%
Brontabel als csv (299 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Financiën is er bij 73 aanbevelingen aan de minister van Financiën (75% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen. 

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Financiën geen toezegging heeft gedaan.