Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer aan de minister van BZ.

Op 56% van de aanbevelingen aan de minister van BZ volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van BZ

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van BZ
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
BZ 2013 - 201844%56%
Brontabel als csv (123 bytes)

Bij 10 van onze 18 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (56% van de aanbevelingen) heeft de minister van BZ een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 8 aanbevelingen aan de minister van BZ gedaan, waarop de minister bij 6 aanbevelingen een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 84% van de aanbevelingen aan de minister van BZ volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van BZ waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van BZ waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van BZPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging1056%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging528%17%
Geen actie, geen toezegging317%23%
Geen actie, wel toezegging00%2%
Brontabel als csv (290 bytes)

(*) Als gevolg van afrondingsverschillen is het totaal van de percentages in de middelste kolom geen 100%.

Volgens opgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is er bij 15 aanbevelingen aan de minister van BZ (84% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.