Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 77% van de aanbevelingen aan de minister van JenV volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van JenV

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van JenV
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
JenV 2013 - 201823%77%
Brontabel als csv (125 bytes)

Bij 54 van onze 70 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (77% van de aanbevelingen) heeft de minister van JenV een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 4 aanbevelingen aan de minister van JenV gedaan, waarop de minister bij 3 aanbevelingen een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 80% van de aanbevelingen aan de minister van JenV volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van JenV waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van JenV waarop al dan niet actie is ondernomen Periode 2013 - 2018
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van JenVPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging5274%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging46%17%
Geen actie, geen toezegging1217%23%
Geen actie, wel toezegging23%2%
Totaal70100%100%
Brontabel als csv (313 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is er bij 56 aanbevelingen aan de minister van JenV (80% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 

In de brief Erratum: Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Justitie en Veiligheid geen toezegging heeft gedaan.