Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 53% van de aanbevelingen aan de minister van VWS volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van VWS

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van VWS
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
VWS 2013 - 201847%53%
Brontabel als csv (124 bytes)

Bij 45 van onze 85 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (53% van de aanbevelingen) heeft de minister van VWS een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij geen aanbeveling aan de minister van VWS gedaan. 

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 

Op 73% van de aanbevelingen aan de minister van VWS volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van VWS waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van VWS waarop al dan niet actie is ondernomen
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van VWSPercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging4452%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging1821%17%
Geen actie, geen toezegging2226%23%
Geen actie, wel toezegging11%2%
Brontabel als csv (293 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van VWS is er bij 62 aanbevelingen aan de minister van VWS (73% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk XVI) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen toezegging heeft gedaan.