Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie (Defensie) heeft aangegeven welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Op 76% van de aanbevelingen aan de minister van Defensie volgt een toezegging

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van Defensie

Percentage aanbevelingen gevolgd door een toezegging door de minister van Defensie
% aanbevelingen zonder toezegging% aanbevelingen met toezegging
Rijksbreed 2013 - 201840%60%
Defensie 2013 - 201824%76%
Brontabel als csv (129 bytes)

Bij 25 van onze 33 aanbevelingen in de periode 2013-2018 (76% van de aanbevelingen) heeft de minister van Defensie een toezegging gedaan. Ter vergelijking: rijksbreed is het percentage toezeggingen voor deze periode 60%. In 2018 hebben wij 18 aanbevelingen aan de minister van Defensie gedaan, waarop de minister bij 15 aanbevelingen een toezegging deed.

Bestand aanbevelingen 2013-2018 alle ministeries (download)

In dit bestand zijn de aanbevelingen opgenomen uit onderzoeken die de Algemene Rekenkamer heeft gepubliceerd tussen 2013 en 2018. Het gaat hier om aanbevelingen uit doelmatigheidsonderzoek en om beleidscasussen uit het verantwoordingsonderzoek. Verder staat in dit bestand wat de reacties van ministers op onze aanbevelingen zijn, of ministers een toezegging hebben gedaan en welke acties de ministeries naar aanleiding van onze aanbevelingen hebben ondernomen. Het bestand kan hier worden gedownload: 


Op 88% van de aanbevelingen aan de minister van Defensie volgt een actie

Aanbevelingen aan de minister van Defensie waarop al dan niet actie is ondernomen

Aanbevelingen aan de minister van Defensie waarop al dan niet actie is ondernomen
Aantal aanbevelingen 2013 - 2018Percentage actie door Ministerie van DefensiePercentage actie Rijksbreed na aanbeveling
Actie ondernomen na een toezegging2576%58%
Actie ondernomen zonder een toezegging412%17%
Geen actie, geen toezegging412%23%
Geen actie, wel toezegging00%2%
Brontabel als csv (296 bytes)

Volgens opgave van het Ministerie van Defensie is er bij 29 aanbevelingen aan de minister van Defensie (88% van de aanbevelingen) actie ondernomen. Ter vergelijking: rijksbreed is er bij 75% van de aanbevelingen actie ondernomen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 

In de brief Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2020 (hoofdstuk X) van het Ministerie voor Defensie  wijzen we op aanbevelingen waarbij de minister van Defensie geen toezegging heeft gedaan.