Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2022 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onze conclusies

De focus van ons verantwoordingsonderzoek bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) lag in 2022 op de bedrijfsvoering. Op deze pagina staan onze belangrijkste conclusies.

Onvolkomenheid digitale toegangsbeveiliging voldoende opgelost

In ons vorige verantwoordingsonderzoek over 2021 constateerden wij een onvolkomenheid in de digitale toegangsbeveiliging. De minister van BZ heeft in 2022 een realistisch verbetertraject ingezet. De definitieve oplossing, namelijk een aanpassing van de informatiesystemen, laat nog even op zich wachten, maar de minister heeft er in 2022 voor gezorgd dat vertrouwelijke informatie tot die tijd ook goed wordt afgeschermd. De onvolkomenheid is hiermee opgelost.

Fysieke toegangsbeveiliging blijft een aandachtspunt

Sinds 2020 constateren we dat de toegangsbeveiliging van het pand van het Ministerie van BZ aan de Rijnstraat in Den Haag niet goed geregeld is. Daardoor is informatie binnen het werkgebied van het ministerie onvoldoende beveiligd. Dit blijft een aandachtspunt, de minister van BZ heeft in 2022 wel verbetermaatregelen genomen, maar die zijn nog onvoldoende. De minister heeft aangegeven dat hier in 2023 verandering in komt.

Beheer van vastgoed BZ in het buitenland: een nieuw aandachtspunt

In 2022 hebben wij onderzoek gedaan naar het beheer van BZ-vastgoed in het buitenland. In 2017, toen wij vastgoed voor het laatst onderzochten, concludeerden wij dat vastgoedbeheer een aandachtspunt was. Omdat de minister van BZ in 2022 nog steeds niet beschikt over voldoende informatie die nodig is voor adequaat vastgoedbeheer, constateren wij nu opnieuw dat vastgoedbeheer een aandachtspunt is. Wij verwachten van de minister van BZ dat hij in 2023 verbetering laat zien in het beheer van het vastgoed in het buitenland.

Financieel oordeel bij het Jaarverslag 2022 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZ Financieel oordeel

Onvolkomenheden bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZ Onvolkomenheden

Verder in het rapport

  • Hoofdstuk 2 Feiten en cijfers
  • Hoofdstuk 3 Financiële informatie
  • Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
  • Hoofdstuk 5 Beleidsresultaten
  • Hoofdstuk 6 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer