Vastgoed

Recente publicaties

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk (2019)

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt sturing en verantwoording plaats over het publieke geld dat in deze fondsen is ondergebracht?’ Omdat een centraal overzicht ontbreekt, hebben we eerst onderzocht hoeveel revolverende fondsen, ook wel revolverende instrumenten genoemd, er op rijksniveau zijn en hoeveel publiek geld daarin is ondergebracht. Daarnaast besteden we aandacht aan de vraag wat de specifieke kenmerken van revolverende fondsen voor consequenties hebben voor de sturing daarvan en de verantwoording over het publieke geld daarin.

Bezuinigingen rijksvastgoed waarschijnlijk niet haalbaar

Het is niet waarschijnlijk dat de beoogde bezuiniging van € 136 miljoen op het beheer van rijksvastgoed wordt gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moet bovendien ook besparen op de organisatiekosten, maar die kosten zijn juist toegenomen. Tegelijkertijd is de opbrengst van de verkoop van panden in feite zeer gering. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017

Vastgoed bij universiteiten, twintig jaar na overdracht van eigendom (2018)

De Nederlandse universiteiten zijn van plan om de komende jaren in totaal ruim € 3 miljard te investeren in hun huisvesting. Dit was een belangrijke redenen om het vastgoedmanagement bij de universiteiten te onderzoeken. Vastgoedmanagement universiteiten en toezicht op vastgoedbeheer door raden van toezicht is op orde, maar kan beter. De 6 onderzochte universiteiten hebben het vastgoedmanagement op hoofdlijnen op orde, maar er zijn op onderdelen nog wel verbeteringen mogelijk.