Vastgoed

Recente publicaties

Bezuinigingen rijksvastgoed waarschijnlijk niet haalbaar

Het is niet waarschijnlijk dat de beoogde bezuiniging van € 136 miljoen op het beheer van rijksvastgoed wordt gerealiseerd. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) moet bovendien ook besparen op de organisatiekosten, maar die kosten zijn juist toegenomen. Tegelijkertijd is de opbrengst van de verkoop van panden in feite zeer gering. Dit blijkt uit het verantwoordingsonderzoek over 2017

Vastgoed bij universiteiten, twintig jaar na overdracht van eigendom (2018)

De Nederlandse universiteiten zijn van plan om de komende jaren in totaal ruim € 3 miljard te investeren in hun huisvesting. Dit was een belangrijke redenen om het vastgoedmanagement bij de universiteiten te onderzoeken. Vastgoedmanagement universiteiten en toezicht op vastgoedbeheer door raden van toezicht is op orde, maar kan beter. De 6 onderzochte universiteiten hebben het vastgoedmanagement op hoofdlijnen op orde, maar er zijn op onderdelen nog wel verbeteringen mogelijk.