2021

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2021.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document. 

Publicaties 2021
Publicatiedatum Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
12 januari 2021 Brief aan de Tweede Kamer betreffende Honoreren verzoek Tweede Kamer onderzoek informatiebeveiliging VWS 35 570-XVI Brief
14 januari 2021 Brief aan de Tweede Kamer betreffende EU BTW e-commerce 35 572 nr. 10 Brief
20 januari 2021 Een onzichtbaar probleem 22 343 nr. 294 Rapport
25 januari 2021 Vertrouwen in verantwoording - Strategie 2021-2025 Rapport
25 januari 2021 Peer review van de Algemene Rekenkamer 31 865 nr. 183 Rapport
25 januari 2021 Brief aan de Twede Kamer betreffende Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer 31 865 nr. 183 Brief
26 januari 2021 Aandacht voor algoritmes 26 643 nr. 737 Rapport
4 februari 2021 Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal afwikkeling motie van het lid Veldhoen c.s Brief
31 maart 2021 Aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs 35 570 Brief
31 maart 2021 Verslag van werkzaamheden 2020 31 865 Jaarverslag
13 april 2021 Uit het vizier 35 570-X nr. 85 Rapport
15 april 2021 Brief aan de Tweede Kamer betreffende Onderzoek Belastingontwijking 25 087 nr. 272 Brief
21 april 2021 Inzicht in kwaliteit 31 865 nr. 186 Rapport
22 april 2021 Slagkracht AIVD en MIVD 29 924 nr. 210 Rapport
19 mei 2021 Geïntegreerd verslag 2020 van de Algemene Rekenkamer 35 839 nr. 1 VO
19 mei 2021 Staat van de rijksverantwoording 2020 35 830 nr. 3 VO
19 mei 2021

Verantwoordingsonderzoek 2020

35 830 VO
20 mei 2021 Financieel steunpakket COVID-19, bekrachtigd door de Europese Raad op 23-4-2020 Rapport
17 juni 2021 Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte 27 625 nr. 550 Rapport
22 juni 2021 Ruimte in de ramingen? Meerjarenramingen onderzocht 31 865 nr. 192 Rapport
23 juni 2021 Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland 35 570 Rapport
24 juni 2021 In publieke handen 32 813 Rapport
30 juni 2021 Handhaven in het duister 22 343 Rapport
13 juli 2021 Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016 29 697 Brief
7 september 2021 Wetsvoorstel Aanwijzing rechtspersoon wettelijke taak internationalisering; overleg op grond van artikel 7.40 Comptabiliteitswet 2016 35 900 Brief
21 september 2021 De rijksbegroting is dringend aan renovatie toe 35 925 Rapport
28 september 2021

Daders vrijuit, slachtoffers niet geholpen

25 883 Rapport
29 september 2021 Focusonderwerp verantwoording 2021 31 865 Rapport
30 september 2021 Vijfde publicatie rondom coronarekening 21007721 R Brief
6 oktober 2021 Publicatie voortgangsmeter aanbevelingen 2015-2020 21007704 R Brief
7 oktober 2021

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022:

Brief
26 oktober 2021 Organisatie van de uitvoering: ‘een goed begin is het halve werk’ Rapport
1 december 2021 Zicht op rijksbezit Rapport
13 december 2021 Brief aan de Tweede Kamer betreffende Zesde publicatie rondom coronarekening 21009557 R Brief
14 december 2021 Waar is de grutto? 21008634 R Rapport
20 december 2021 Brief aan de staatssecretaris van VWS Geneesmiddelenbeleid: Motie Kuiken over TTP 21008456 R Brief