Wetsvoorstel Aanwijzing rechtspersoon wettelijke taak internationalisering; overleg op grond van artikel 7.40 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het wetsvoorstel Aanwijzing rechtspersoon wettelijke taak internationalisering (overleg inzake artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016).

Deze brief is op 15 maart 2021 door de Algemene Rekenkamer gestuurd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De minister heeft het Voorstel van wet Wettelijke taken internationalisering onderwijs op 30 augustus 2021 aan het parlement gestuurd, waarmee het voorstel openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 7.40 van de Comptabiliteitswet 2016. In artikel 7.40 is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer over wet- en regelgeving die gevolgen heeft voor de taken en bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer.