Oprichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland; overleg artikel 4.7 Comptabiliteitswet 2016

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland (overleg inzake artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016).

Deze brief is op 28 juni 2021 door de Algemene Rekenkamer (vertrouwelijk) gestuurd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Staatssecretaris Keijzer heeft het voornemen tot oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland op 12 juli 2021 aan het parlement gestuurd, waarmee dit voorstel openbaar is geworden. Daarom publiceert de Algemene Rekenkamer deze brief nu ook op haar website.

De briefwisseling vond plaats op grond van artikel 4.7 van de Comptabiliteitswet 2016. In artikel 4.7 is bepaald dat ministers vooraf overleg voeren met de Algemene Rekenkamer als de rijksoverheid betrokken is bij de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon.