Brief aan de staatssecretaris van VWS Geneesmiddelenbeleid: Motie Kuiken over TTP

Brief van de Algemene Rekenkamer aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de Kamermotie-Kuiken over het geneesmiddelenbeleid en de trusted third party (TTP), zoals op 3 november 2021 naar de bewindsman verstuurd.