Waar is de grutto?

Aanpak bescherming weidevogels werkt niet

Het beleid om weidevogels zoals de grutto te behouden heeft niet gewerkt. In de afgelopen 20 jaar groeide de subsidie voor boeren om weidevogels te beschermen van € 4,2 miljoen in 2001 tot € 33,4 miljoen in 2020. Maar in diezelfde periode daalde het aantal broedparen grutto’s van 60.000 tot 30.000. Acht keer zoveel geld, maar de helft minder grutto’s.

Wat zijn onze conclusies?

Wij onderzochten hoe groot het gebied is waar boeren zich inzetten voor weidevogels als de grutto. Dat gebeurt maar op 15% van alle weidegronden die geschikt kunnen zijn. In de meeste gebieden die kansrijk zijn voor weidevogels nemen boeren geen maatregelen. 
Ook keken we hoe effectief de verschillende maatregelen zijn. Daaruit blijkt dat bescherming van de nesten het vaakst wordt toegepast. Maar daar hebben weidevogels niet veel aan. Verhoging van het waterpeil of aanleg van greppels waarin het water blijft staan werkt het best. Daar kiezen boeren juist weinig voor. Onze conclusie is dat maatregelen met het meeste effect bijna niet worden uitgevoerd. 
 

Waarom onderzochten we de weidevogels?

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft subsidie aan boeren die maatregelen nemen om weidevogels te beschermen. Maar het aantal weidevogels wordt steeds kleiner. We zien bijvoorbeeld veel minder grutto’s, terwijl die vooral in Nederland broedt. Daarom hebben we onderzocht of de minister de bescherming van weidevogels goed heeft geregeld.