De rijksbegroting is dringend aan renovatie toe

Op 21 september – Prinsjesdag 2021 – hield de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser een pleidooi om niet-financiële informatie een integrale plek te geven in de rijksbegroting. Sinds jaar en dag is alle aandacht op Prinsjesdag gericht op bedragen en beleid gekoppeld aan algemene doelen en puntenwolken die de koopkracht verbeelden. Terwijl je mag verwachten dat politiek draait om concrete en uitvoerbare voorstellen voorzien van duidelijke geïntegreerde financiële en niet-financiële informatie. Het zou een vorm van integrated reporting moeten zijn, waarbij de overheid ook verslag doet van de resultaten op het gebied van duurzaamheid en beschrijft hoe overheidsbestuur, strategie, prestaties en vooruitzichten op de korte en lange termijn (maatschappelijke) waarde opleveren. Het is tijd voor zo’n integraal verhaal op Prinsjesdag.