Geïntegreerd verslag 2020 van de Algemene Rekenkamer

Voor het tweede jaar op rij publiceert de Algemene Rekenkamer op verantwoordingsdag een geïntegreerd verslag. Geïntegreerde verslaggeving is voor overheidsorganisaties geen gemeengoed. De Algemene Rekenkamer wil hierin een voortrekkersrol spelen door de verbinding te leggen tussen inzet van publiek geld en behaalde resultaten. Daarmee wil de onafhankelijke controleur van de rijksoverheid zich uitdrukkelijker verantwoorden over haar impact en meerwaarde voor burgers en bedrijven.

De Algemene Rekenkamer heeft in 2020 haar onderzoeksprogrammering en strategie aangepast. Het doel is om met relevant onderzoek een positieve en merkbare bijdrage te leveren aan de samenleving door beleid van de rijksoverheid te verbeteren.

Onderzoeken naar bestrijding coronacrisis

In 2020 heeft de Algemene Rekenkamer zes onderzoeken gepubliceerd naar de manier waarop de rijksoverheid de coronacrisis bestrijdt. De onderzoeken gingen concreet in op de risico’s van de overheidssteun aan grote ondernemingen, mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van de NOW-regeling en de gevolgen van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën. Daarnaast onderzocht de Algemene Rekenkamer het testbeleid in de eerste maanden van de coronacrisis en de beveiligingsrisico’s van digitaal thuiswerken. Ook verscheen een interactief dashboard waarmee de inzet van publiek geld ter bestrijding van de pandemie te volgen is. Deze zogenoemde Coronarekening wordt ook in 2021 met regelmaat ververst.

Nieuw onderzoeksprogramma: energietransitie

In 2020 is de Algemene Rekenkamer van start gegaan met een meerjarig onderzoeksprogramma naar de energietransitie. De kernvraag is of de rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig handelt bij het voorbereiden en uitvoeren van de energietransitie. Het onderzoeksprogramma richt zich op de manier waarop de rijksoverheid haar beleidskeuzes rond de energietransitie onderbouwt en op de doeltreffendheid, doelmatigheid en financiële gevolgen van de uitvoering van beleidskeuzes.

Formatie en financiën

Na een periode van taakstellingen en reorganisaties is de bezetting van de Algemene Rekenkamer weer op peil. Met 248,31 fte, verdeeld over 272 medewerkers, viel de formatie binnen het vastgestelde maximum van 249,8 fte. De Algemene Rekenkamer heeft in 2020 € 1,15 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de coronabeperkingen. Er is minder uitgegeven aan inhuur van externe krachten en er werd ook veel minder geld besteed aan woon- en werkverkeer, internationale dienstreizen en catering. Alle uitgaven in 2020 zijn in een open databestand terug te vinden op de website van de Algemene Rekenkamer.