Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, iets voor jou?

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar enthousiaste, gedreven (oud) onderzoekers. Ben jij ervaren op het terrein van methoden en technieken en/of auditing, heb je een IT, financieel economisch of ander relevant profiel? Ben jij nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en een passie voor onderzoek? Dan zoeken we jou!

Check Mij

Delen van kennis via e-learning: beeld, data en onderzoekskwaliteit

Sinds kort is het mogelijk om via een e-learning in je eigen tempo en op zelfgekozen locatie te leren hoe je beeld kunt inzetten in je onderzoek. De Algemene Rekenkamer ontwikkelde de e-learning ‘Beeldgebruik in audits’. Deze e-learning ontstond vanuit de vraag van AFROSAI-E om onze kennis hierover te delen met hun achterban. Vanuit de ‘public good’-gedachte kunnen echter ook andere rekenkamers deze e-learning volgen. De e-learning is om die reden beschikbaar in vijf talen, waarvan de Nederlandse vertaling er één is. 

Lees op onze vernieuwde website over innovatie in onderzoek alles over beeldgebruik bij audits. 

Beeldgebruik bij audits

Aandachtspunten bij begrotingen 2022 van ministers

In een trits brieven aan de Tweede Kamer geeft de Algemene Rekenkamer op 7 oktober 2021 per begrotingshoofdstuk aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen voor 2022 die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepubliceerd. 

Aandachtspunten bij begrotingen 2022 van ministers

Onderzoek Rekenkamer zet ministers aan tot actie

Sinds 2015 nemen ministers gemiddeld 62% van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter harte. Per jaar fluctueert dit percentage echter sterk. Sinds 2018 daalt dit opmerkelijk. Dit blijkt uit de Voortgangsmeter, waarin de Algemene Rekenkamer in beeld brengt wat ministers in de periode 2015 – 2020 hebben gedaan met de uitkomsten van onderzoeken.

Onderzoek Rekenkamer zet ministers aan tot actie

Hoeveel betaalt Nederland jaarlijks aan de EU?

Hoe ontwikkelt zich de nettobetalingspositie van Nederland ten opzichte van andere EU-lidstaten? De Algemene Rekenkamer heeft de cijfers daarover op 5 oktober 2021 geactualiseerd. Dat is op onze EU-webpagina’s. Collegelid Ewout Irrgang schrijft er ook een blog over. 

Hoeveel betaalt Nederland jaarlijks aan de EU?

Interview met de drie Hoge Colleges van Staat in NRC

Volgens de Hoge Colleges van Staat wordt niet altijd geluisterd naar hun kritiek op onvoldragen wetten. Het kabinet gaf tijdens de coronacrisis – maar ook daarvoor – miljarden uit zonder dat het parlement greep heeft op de resultaten, stelde de Rekenkamer.

Interview met de drie Hoge Colleges van Staat in NRC

Coronarekening – editie Prinsjesdag 2021

Bestrijding van de coronacrisis in de periode 2020 – 2022 kost Nederland naar verwachting € 82,1 miljard voor in totaal 234 maatregelen. Dat blijkt uit de Coronarekening, waarin de Algemene Rekenkamer sinds het begin van de pandemie begrote en gerealiseerde uitgaven bijhoudt. In de jongste editie van de Coronarekening zijn de uitgaven verwerkt die op Prinsjesdag in de Miljoenennota 2022 zijn opgenomen.

Coronarekening – editie Prinsjesdag 2021

Brief over systemen bekostiging organisaties

De Tweede Kamer heeft het thema bekostigingssystemen van uitvoeringsorganisaties aangewezen als zogenoemd focusonderwerp voor de verantwoording van het kabinet over 2021.

Brief over systemen bekostiging organisaties

Eerste hulp bij ramingen

De Algemene Rekenkamer biedt de Tweede Kamer een hulpmiddel aan om ramingen binnen de rijksbegroting te doorgronden. Uit het rapport Ruimte in de ramingen? Meerjarenramingen onderzocht van juni 2021 blijkt dat de veronderstellingen en de gegevens waarmee ministeries ramingen opstellen soms onjuist en gedateerd zijn. Met het hulpmiddel Eerste hulp bij ramingen reikt de Algemene Rekenkamer het parlement praktische handvatten aan om meer inzicht in ramingen te krijgen.

Eerste hulp bij ramingen

Aanpak arbeidsuitbuiting door inspectie niet effectief

Meer inspecteurs bij de Inspectie SZW heeft afgelopen jaren niet geleid tot een effectieve bestrijding van arbeidsuitbuiting. Met de aanpak van de inspectie gaan niet minder daders vrijuit of worden meer slachtoffers geholpen.

Aanpak arbeidsuitbuiting door inspectie niet effectief

Burhan Gün nieuwe onderzoeksdirecteur bij Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 november 2021 Burhan Gün tot onderzoeksdirecteur. Zijn portefeuille als onderzoeksdirecteur van de Algemene Rekenkamer zal bestaan uit het departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de benoeming van Burhan Gün zijn alle directeursfuncties van de Algemene Rekenkamer vervuld.

Burhan Gün nieuwe onderzoeksdirecteur bij Algemene Rekenkamer

Vacature: accountant

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar accountants met passie voor de publieke sector. Ben jij  nieuwsgierig, maatschappe­lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? En ben je vergevorderd met de opleiding tot RA of afgestudeerd? Dan zijn we naar jou op zoek en ben je welkom in ons team!

Onderzoeker Financial Audit

Vacature: managementondersteuner

Wil jij als ervaren managementondersteuner meewerken aan publieke verantwoording? Heb jij een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit en wil je graag in een multidisciplinair team werken waar ontwikkeling en kennisdeling voorop staat? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Lopend onderzoek

Op dit moment lopen onder meer de volgende onderzoeken:

  • Zicht op rijksbezit
  • Kijk op inspectierapporten
  • Aanpak van fraude bij zorgaanbieders

Lopend onderzoek