Burhan Gün nieuwe onderzoeksdirecteur bij Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer benoemt per 1 november 2021 Burhan Gün tot onderzoeksdirecteur. Zijn portefeuille als onderzoeksdirecteur van de Algemene Rekenkamer zal bestaan uit het departement Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de benoeming van Burhan Gün zijn alle directeursfuncties van de Algemene Rekenkamer vervuld.

Cornelis van der Werf, secretaris Algemene Rekenkamer: ‘Ik ben blij dat Burhan het managementteam van de Algemene Rekenkamer komt versterken. Met zijn brede werkervaring bij zowel een uitvoeringsorganisatie als een lokale rekenkamer, zijn kennis van en ervaring met ICT en informatiebeveiliging en zijn plezierige persoonlijkheid verwacht ik dat hij een positieve bijdrage zal leveren aan het onderzoek van de Algemene Rekenkamer.’

Burhan Gün: ‘Het is een eer om voor de Algemene Rekenkamer te mogen werken en waarde toe te voegen aan het functioneren van onze parlementaire democratie. Ik zie ernaar uit om met bevlogen collega’s onderzoek te doen naar hoe de rijksoverheid in de praktijk functioneert en presteert. Publiek geld vraagt immers om publieke verantwoording.’

Burhan is nu nog programmamanager bij UWV en verantwoordelijk voor het organiseren en aansturen van transitie- en veranderprogramma’s. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor een organisatie breed programma met als doel het ontwerpen en invoeren van Identity & Acces Governance (IGA). IGA draagt bij aan het voldoen aan de Baseline Informatie Beveiliging (BIO). Daarvoor heeft hij bij Pantar gewerkt als hoofd bedrijfsvoering & informatie en was eindverantwoordelijk voor onder andere de afdelingen financiële verantwoording en informatievoorziening. Ook is Burhan sinds 2014 raadslid in de gemeenteraad van Haarlem waarbij hij in de periode van 2014 - 2018 lid van de Rekenkamercommissie (RKC) is geweest. In 2014 en 2015 was Burhan voorzitter.

Deze benoeming volgt na een selectieprocedure met betrokkenheid van de Algemene Bestuursdienst (ABD).