Tweede Kamer, grijp uw kans voor een vinger in de pap bij stijging zorgkosten

In een opinieartikel in de Volkskrant van 19 oktober 2021 geeft collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer aan hoe de uitgavengroei van de zorg en van de sociale zekerheid beter beheerst kan worden als het parlement meer bij de besluitvorming wordt betrokken. Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de begrotingen voor 2022 van de ministers van VWS en van SZW. Intussen onderhandelen politieke partijen over een regeerakkoord voor het nieuwe kabinet.

In het artikel verwijst Irrgang naar de volgende onderzoeken van de Algemene Rekenkamer: