Onderzoek Rekenkamer zet ministers aan tot actie

Sinds 2015 nemen ministers gemiddeld 62% van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter harte. Per jaar fluctueert dit percentage echter sterk. Sinds 2018 daalt dit opmerkelijk. Dit blijkt uit de Voortgangsmeter, waarin de Algemene Rekenkamer in beeld brengt wat ministers in de periode 2015 – 2020 hebben gedaan met de uitkomsten van onderzoeken.

Op gemiddeld 62% van de aanbevelingen volgt een toezegging

Figuur 1 voortgangsmeter
Jaarlijks aandeel toezeggingen (in %) op aanbevelingen Algemene Rekenkamer. Periode 2015-2020.

In de afgelopen 6 jaar deed de Algemene Rekenkamer 590 aanbevelingen in tientallen onderzoeken. Ministers deden daarop 366 toezeggingen. Het percentage toezeggingen wisselt van minister tot minister sterk. 5 ministers (EZK op kop, gevolgd door JenV, Defensie, SZW en Financiën) beloofden aan de slag te gaan met ten minste 67% van de aanbevelingen. De ministers van BHOS en OCW kwamen nog niet tot 40%.

De Algemene Rekenkamer bracht ook in kaart of ministers daadwerkelijk actie ondernomen. Elke twee jaar vraagt zij de ministeries te rapporteren welke maatregelen zijn genomen naar aanleiding van haar aanbevelingen. Daaruit blijkt dat 58% van de toezeggingen ter hand was genomen, waarvan 33% al was afgerond. Uit de analyse blijkt ook dat ministers soms geen toezeggingen doen, maar toch aan het werk gaan met de uitkomsten van onderzoek van de Rekenkamer. Zo bekeken resulteert 72% van de aanbevelingen in actie.
 

Op 72% van de aanbevelingen volgt een actie

Figuur 3 voortgangsmeter
Acties op aanbevelingen Algemene Rekenkamer. Periode 2015- 2020, stand per juli 2021.