Onderzoeker Financial Audit

“Op maandagochtend heb ik een spoedbespreking met het Ministerie van SZW over de verantwoording van de NOW-subsidie (omvang €26 miljard). In de middag loop ik met een groep collega’s naar de binnenstad van Den Haag voor een lunchdate. Op dinsdag sta ik in de dealing room van het Agentschap Generale Thesaurie (Ministerie van Financiën) om het uitgifteproces van een staatsobligatie live te volgen (omvang €6 miljard). Risicogericht miljarden controleren en onderzoeken of ministeries de basis op orde hebben. Met mijn werk draag ik zo bij aan een betere overheid en zorg ik dat belastinggelden op een verantwoordelijke manier besteed worden. Werken bij de Algemene Rekenkamer biedt mij voldoende perspectief en uitdaging. Ik haal veel voldoening uit de maatschappelijke rol die ik mag vervullen.”–

Een glimp uit de werkweek van Sjaahien Kalloe-Guman – onderzoeker Financial Audit bij de Algemene Rekenkamer.

Wil jij ook zoals Sjaahien uitdaging, vrijheid en diversiteit in je werk ervaren? Lees dan snel verder!

De Algemene Rekenkamer is op zoek naar financial auditors met passie voor de publieke sector. Ben jij  nieuwsgierig, maatschappe¬lijk betrokken, enthousiast, sociaal, heb je lef en gevoel voor onderzoek en cijfers? Startende accountants worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Wat ga je doen?

De Algemene Rekenkamer doet onderzoek naar een grote verscheidenheid aan onderwerpen die impact hebben op het functioneren en presteren van het Rijk. Als onderzoeker Financial Audit voer je controle¬werkzaamheden uit bij uiteenlopende onderdelen van de rijksoverheid.  Je beoordeelt of de financiële transacties van ministeries en overheidsorganisaties in overeen-stemming zijn met de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksverantwoording. 

Als (senior) onderzoeker Financial Audit voer je zelfstandig en in teamverband controlewerkzaamheden uit op de uitgaven en ontvangsten van het Rijk zoals deze staan vermeld in de rijksbegroting- en verantwoording. Je toetst daarbij of de uitgaven en ontvangsten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Ook ga je via bedrijfsvoeringsonderzoeken na of de ministeries zorgen voor een goed (financieel) beheer van de departementale organisatie en voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Daarnaast zet je je financial audit expertise ook in brede zin binnen de Algemene Rekenkamer in. Zo werk je samen met collega’s op andere expertisegebieden in onderzoeken die wij uitvoeren, werk je mee aan de verbetering van het controleproces en lever je bijdragen aan presentaties, discussies en workshops, die de doelstellingen van de Algemene Rekenkamer ondersteunen.

Bij de onderzoekswerkzaamheden die je verricht zet je je kennis en kunde op vakbekwame wijze in aan de hand van vernieuwende ideeën, met oog voor kwaliteit en met betrokkenheid bij het openbaar bestuur, maar ook met een antenne voor actuele ontwikkelingen en de politieke gevoeligheid van de materie. 

 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman
 • Beeld: Jeroen Bouman

Over de Algemene Rekenkamer

Wij onderzoeken of de Rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig omgaat met publiek geld. Het is onze wettelijke taak de inkomsten en uitgaven van het Rijk te controleren. Op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei, rapporteren we aan het parlement wat onze bevindingen zijn. Op basis van ons oordeel kan het parlement dan besluiten of het kabinet groen licht krijgt. Daarnaast brengen we rapporten uit over onderzoeken naar beleid van ministers. Zo helpen we Kamerleden te bepalen of dat beleid werkt.

De afdeling Financial Audit

Het team wordt aangestuurd door een onderzoeksdirecteur en bestaat uit 30 vaste onderzoekers en 5 projectleiders. Je wordt door ons ‘on the job’ ingewerkt door middel van een mentor- en buddy systeem. 
Wij houden ons binnen het verantwoordingsonderzoek bezig met twee centrale vragen: 

 1. Is het geld in het verantwoordingsjaar volgens de regels geïnd en besteed?  
 2. Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?

Wij onderzoeken de financiële en niet-financiële informatie en bedrijfsvoering van ministeries  op basis van een risico-gerichte controle-aanpak. We maken bij onze werkzaamheden gebruik van de werkzaamheden van de interne auditor, de ADR. De basis voor onze controlewerkzaamheden zijn de internationale standaarden voor accountants en rekenkamers, de ISSAIs.

Wat vinden wij belangrijk?

Wij zijn een onderzoeksorganisatie. Innovaties, het toepassen van nieuwe auditmethoden en technieken zoals data-analyse  en de communicatie daarover staan bij ons dan ook centraal. Hieraan geven we gestalte door onze eigen medewerkers te laten groeien in inhoud en functie, door op flexibele basis nieuwe kennis binnen te halen en talenten vroegtijdig aan ons te binden. Dit is verankerd in onze HR-strategie en onze meerjarige personeelsplanning.

Wie zoeken we?

 • Je hebt een (nagenoeg) afgeronde opleiding tot Registeraccountant (RA) of Register Operational Auditor (RO). 
 • Ervaring met audits binnen de rijksoverheid is wenselijk, maar ook kandidaten zonder overheidservaring nodigen we uit om te solliciteren.
 • Je hebt de ambitie om mee te werken aan audits op het terrein van IT, bedrijfsvoering en financiën.
 • Je hebt kennis van de werking van het openbaar bestuur en van overheidsfinanciën of je wilt je daarin verdiepen.
 • Je bent maatschappelijk betrokken, breed geïnteresseerd en goed op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen ons vakgebied. 
 • Je bent politiek sensitief, gedreven en je treedt graag op als ambassadeur van Algemene Rekenkamer.
 • Je bent analytisch sterk en kunt snel tot de essentie doordringen. 
 • Je beschikt over een goede schrijfvaardigheid en je drukt je mondeling helder en bondig uit.
 • Je bent gewend om met de nodige tact om te gaan met collega’s en met medewerkers van organisaties waar je onderzoek doet.
 • Affiniteit en bereidheid voor het werken met data-analyse en/of review van interne auditwerkzaamheden.

Over de cultuur bij de Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer stimuleert een inclusieve cultuur waarin alle medewerkers actief deel uitmaken van onze organisatie. Waar je jezelf kunt zijn en waar je je vrij voelt om je mening te uiten. Wij zijn ervan overtuigd dat we met een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis een betere organisatie worden. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden.

Salaris
Salarisniveau Schaal 11, 12 of 13
Maandsalaris Minimaal € 3.503,53 / maximaal € 6.786,21
Dienstverband Jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Voor de ondersteuning van je professionele vorming kun je diverse opleidingsprogramma’s volgen. Wij streven naar een gezonde balans tussen werk en privé.

Daarnaast verzorgen wij een intensief introductietraject en een interne leerkring met andere nieuwe collega’s. De leerkring zal gedurende het eerste jaar na indiensttreding meerdere dagen bijeenkomen om jouw kennis over de Algemene Rekenkamer te vergroten en wordt gegeven door meer ervaren collega’s. Hiermee bouw je snel een eigen netwerk binnen onze organisatie op.

Informatie

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je terecht bij Miranda Pirkovski, directeur (06-11925133) of bij Corné Ros, projectleider (06-52810481). Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met onze personeelsadviseur Cindy van Straalen (06-27896925).

Solliciteren?

Mail je motivatie en cv naar werving@rekenkamer.nl. Vermeld hierbij het vacaturenummer 23A. 
Een toets aan de hand van een casus kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.