Coronarekening – editie Prinsjesdag 2021

Bestrijding van de coronacrisis in de periode 2020 – 2022 kost Nederland naar verwachting € 82,1 miljard voor in totaal 234 maatregelen. Dat blijkt uit de Coronarekening, waarin de Algemene Rekenkamer sinds het begin van de pandemie begrote en gerealiseerde uitgaven bijhoudt. In de jongste editie van de Coronarekening zijn de uitgaven verwerkt die op Prinsjesdag in de Miljoenennota 2022 zijn opgenomen.

Voor komend jaar worden lagere uitgaven verwacht, vooral omdat regelingen om het bedrijfsleven te ondersteunen worden afgebouwd. Zo vervallen per 1 oktober 2021 tegemoetkomingen en aanvullende uitkeringen als de NOW, de Tozo en de TVL. Hierdoor gaat in 2022 het grootste bedrag naar het Nationaal Programma Onderwijs, € 3,7 miljard. In totaal is € 10,8 miljard aan uitgaven begroot.  

In het lopende jaar is circa 6 miljard minder uitgegeven aan maatregelen om de coronacrisis te bestrijden dan werd voorzien in de voorjaarsnota. Het eindsaldo van alle uitgaven zal waarschijnlijk pas in de jaren na 2022 kunnen worden vastgesteld. Ondernemingen die te veel ontvingen, moeten dit surplus terugbetalen. Vooral bij de NOW zal dit naar verwachting de komende jaren leiden tot miljarden euro’s aan terugbetalingen.