Premiesectoren zorg en sociale zekerheid

Premiesectoren zorg en sociale zekerheid is een van de strategische programma's van de Algemene Rekenkamer.

Sociale zekerheid en voorzieningen

Wegwijs in het sociaal domein (2018)

De Tweede Kamer wenst beter inzicht in de voortgang en resultaten in het sociaal domein en vroeg de Algemene Rekenkamer daarover advies uit te brengen. In ‘Wegwijs in het sociaal domein’ adviseert de Algemene Rekenkamer over hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer versterkt kan worden door meer samenhang en structuur aan te brengen in de verstrekte informatie.

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2018)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt de Tweede Kamer niet welke resultaten zijn behaald om mensen met een uitkering te helpen aan het werk te gaan of te blijven. In zijn jaarverslag geeft de minister van SZW wel aan dat het UWV in 2017 bijna 25% van de beschikbare € 206 miljoen niet heeft benut.  Uitvoeringsorganisatie UWV heeft voor € 150 miljoen re-integratietrajecten en werkvoorzieningen ingekocht. Dat is minder dan beoogd, zo staat in het verantwoordingsonderzoek over 2017 van de Algemene Rekenkamer.