Onderzoek naar crisismaatregelen na hoge energieprijzen

De Algemene Rekenkamer onderzoekt hoe diverse energiecrisismaatregelen die het kabinet instelde na de inval van Rusland in Oekraïne in Nederland uitpakken. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van 30 november 2023.

De rechtmatigheid van financiële steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven als de prijsplafonds wordt beoordeeld. Daarbij is ook of voldoende maatregelen zijn getroffen om misbruik van subsidies tegen te gaan. Verder krijgt de subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten energie-intensieve mkb (TEK) speciale aandacht. 
De Rekenkamer verwacht deze onderzoeken op de derde woensdag van mei (Verantwoordingsdag) te kunnen publiceren. Daarmee komen we tegemoet aan de oproep van de Tweede Kamer via de aangenomen motie-Omtzigt c.s. om aandacht te schenken aan energiecrisismaatregelen.
In de brief wordt ook verwezen naar onderzoeken van andere instanties en toezichthouders.