Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel maatschappelijke voorzieningen worden betaald met publiek geld. Wij doen onderzoek naar de resultaten van het beleid. Zo onderzochten we of de aanpak van laaggeletterdheid werkt. Ook rapporteerden we over regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg.

Recente publicaties

Aanpak van laaggeletterdheid (2016)

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Zij hebben een grote kans om een achterstand in de maatschappij op te lopen. Er is rijksbeleid om dit probleem aan te pakken met taal- en rekencursussen. Wij hebben onderzocht of deze aanpak van laaggeletterdheid werkt. Is het cursusaanbod voldoende en wordt iedereen bereikt?

Regionale verschillen in langdurige zorg (2015)

Bestaande regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg laten zich niet makkelijk verklaren. Diepgaander onderzoek is nodig om vast te stellen of doelmatiger gebruik van langdurige zorg in instellingen of aan huis mogelijk is door de regionale verschillen te verkleinen. Dit komt naar voren in ons rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg.