Maatschappelijke voorzieningen

Maatschappelijke voorzieningen zijn belangrijk voor onze samenleving. Veel maatschappelijke voorzieningen worden betaald met publiek geld. Wij doen onderzoek naar de resultaten van het beleid. Zo onderzochten we of de aanpak van laaggeletterdheid werkt. Ook rapporteerden we over regionale verschillen in het gebruik van langdurige zorg.

Recente publicaties

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg

In een focusonderzoek hebben we gekeken naar de feiten over de toegang tot zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarover bestaan veel verschillende verhalen uit andere onderzoeken, mediaberichten en discussies in het parlement. Onder meer over de complexiteit en de verschillende verantwoordelijkheden van de rijksoverheid, gemeenten en zorgverzekeraars.

Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat de inburgeraar zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgeringstraject. Bovendien streeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met de wet een bezuiniging na van structureel € 333 miljoen vanaf 2014. In ons rapport Inburgering presenteren we de eerste resultaten van deze wet.