Documenten - Maatschappelijke voorzieningen

45 publicaties over Maatschappelijke voorzieningen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg

Onderzoek naar de toegang tot de langdurige zorg. De Algemene Rekenkamer heeft in  een focusonderzoek gekeken naar de feiten over ...

Rapport | 06-06-2018

Inburgering

Factsheet behorend bij de publicatie Rijk in uitvoering. Deze publicatie hebben we uitgebracht bij het aantreden van de nieuw ...

Publicatie | 11-04-2017

Nawoord Algemene Rekenkamer bij reactie ministerie van SZW op rapport Inburgering

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2017

Inburgering

Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 Een belangrijk uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat de inburgeraar zelf ...

Rapport | 24-01-2017

Methodologische verantwoording over het onderzoek inburgeringsbeleid

Publicatie | 24-01-2017

Veranderingen in beleid voor inburgering leiden niet tot betere resultaten

De resultaten van het inburgeringsbeleid van het kabinet blijven achter bij de verwachtingen. De Wet inburgering 2013 levert ...

Persbericht | 24-01-2017

Reactie minister van SZW op het rapport Inburgering

Brief | 24-01-2017

Beantwoording Kamervragen over het rapport Aanpak van laaggeletterdheid

Hoe bedienen we in Nederland de groep van laaggeletterden en wat is het budget? Wat hebben we gemeten en onderzocht en wat niet?

Kamerstuk: Kamervragen | 20-06-2016

Aanpak van laaggeletterdheid

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen. Zij hebben een grote kans om een achterstand in ...

Rapport | 20-04-2016