Documenten - Maatschappelijke voorzieningen

47 publicaties over Maatschappelijke voorzieningen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven

Gegevens uit basisregistraties gaan over onze identiteit, ons inkomen, ons bedrijf, ons huis en onze auto - om enkele voorbeelden ...

Rapport | 18-06-2019

Zicht op revolverende fondsen van het Rijk

De hoofdvraag van dit verkennende onderzoek is: ‘Hoe ziet het landschap van revolverende fondsen van het Rijk eruit en hoe vindt ...

Rapport | 16-04-2019

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een goede begroting legt de basis voor een goede uitvoering van beleid en verantwoording daarover. Jaarlijks stelt de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-10-2018

Focus op Toegang tot de Wet langdurige zorg

Onderzoek naar de toegang tot de langdurige zorg. De Algemene Rekenkamer heeft in  een focusonderzoek gekeken naar de feiten over ...

Rapport | 06-06-2018

Inburgering

Factsheet behorend bij de publicatie Rijk in uitvoering. Deze publicatie hebben we uitgebracht bij het aantreden van de nieuw ...

Publicatie | 11-04-2017

Nawoord Algemene Rekenkamer bij reactie ministerie van SZW op rapport Inburgering

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-02-2017

Inburgering

Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 Een belangrijk uitgangspunt van de Wet inburgering 2013 is dat de inburgeraar zelf ...

Rapport | 24-01-2017

Methodologische verantwoording over het onderzoek inburgeringsbeleid

Publicatie | 24-01-2017

Veranderingen in beleid voor inburgering leiden niet tot betere resultaten

De resultaten van het inburgeringsbeleid van het kabinet blijven achter bij de verwachtingen. De Wet inburgering 2013 levert ...

Persbericht | 24-01-2017

Reactie minister van SZW op het rapport Inburgering

Brief | 24-01-2017